Guldgrävarnas Förening – GGF

Observera – föreningen läggs ned!

Ett utskick med information kommer att skickas ut till alla i medlemsregistret.

Notera att det kommer för medlemmar ske en inskrivning under årsfesten den 1 september 2018 där medlemmar som vill delta ska kunna identifiera sig med medlemsnummer och/eller namn.

Guldgrävare med vaskrännor och vaskpannor i en å någonstans…
En annan guldgrävare som riggar upp sin vaskränna i en å någon annanstans...
En annan guldgrävare som riggar upp sin vaskränna i en å någon annanstans…