Guldgrävarnas Förening – GGF

Notera – Föreningen är vilande fram till årsmöte sista helgen i april 2018 och tar således inte emot nya medlemmar.

Vår idé är att komma ut i naturen för att leta, gräva och vaska guld. Vi håller oftast till i åar och bäckar för att prospektera, dvs. att leta guld.

Guldgrävare med vaskrännor och vaskpannor i en å någonstans…

Tillsammans med oss ökar dina möjligheter att hitta ditt eget guld! Vi hjälper dig med info och tips om hur och var du ska hitta guld.

En annan guldgrävare som riggar upp sin vaskränna i en å någon annanstans...
En annan guldgrävare som riggar upp sin vaskränna i en å någon annanstans…

Våra ”veteraner” hjälper de nybörjare som ännu inte hunnit bli varma i kläderna. (Men det blir dom rätt snart).
Vi visar gärna den utrustning som vi använder och vi ger goda råd. Vi lär också ut konsten ”hur man läser ett vattendrag”. Detta, under tiden som vi tänder en lägereld, kokar kaffe, umgås och gräver guld.