Årsmöte GGF 2017

Årsmöte Guldgrävarnas Förening GGF kommer hållas lördagen den 29 april 2017 kl 14.00
i Gamla skolan i Ädelfors

DAGORDNING
Vänligen se bifogad fil.
Årsmöte 2017

Väl mött
Styrelsen